Ar mūsų civilizacija žlugs?

Iškart įspėju. Šių mano pamąstymų nereikia priimt rimtai. Aš giliai kažkuo nesidomėjau, tik iš bendro išsilavinimo bei nugirstų nuotrupų darau išvadas. Tikiuosi, mane žmonės pataisys argumentuotai.

Visi, ko gero, jaučia dabar tą krizę. Ir ne vienas kalba apie tai, kad tai dar ne pabaiga. Kažkodėl žiūrėdamas, kas vyksta pasaulyje dabar, kažkiek atsimenu pasakojimus apie Romos imperiją ir tai, kas vyko ten prieš jai žlungant. O buvo kaip – imperija išsiplėtė, centrinė valdžia nusilpo, pradėjo puldinėt kiti, ko pasekoje valstybė, galima sakyt, žlugo.

Man kažkodėl atrodo, kad ir ES, bei išvis tokia vakarų civilizacija, kokią mes dabar žinome, gali kažkuriuo momentu žlugt. Kodėl man taip atrodo? Gal tai nesusiję dalykai, bet panašu, kad vyksta panašūs procesai, kaip ir prieš griūnant Romai. Kas gi panašaus? Pirmiausia – ES jau galima įsivaizduot kaip vieną didelę valstybę su regionų autonomija. Ir šios valstybės ribos vis didėja. Nors komunikacija šiais laikais – menka problema, bet tokio didelio darinio pilnai suvaldyt nepavyks. Kitas dalykas – žmonės daugiausiai dėmesio skiria malonumams bei pramogoms. Seniau buvo orgijos, dabar tai vadinama „svingerių vakarėliais“ bei „laisva meile“. Išvis – daugelis žino ir stebisi, kad Romos imperijoj buvo didelis ištvirkimo lygis. Orgijos, santykiavimai su savo lyties atstovais, netgi gyvuliais. Visa tai ir dabar galima rast – kuo toliau, tuo daugiau. Kita pramogų rūšis – gladiatorių kovos. Dabar yra televizija su savo „realybės šou“ bei „žvaigždžių“ peštynes. Esmė ta pati – žiūrėt į tarpusavyje konkuruojančius žmones ir spręst, kuris iš jų išliks. Dar vienas dalykas – „tolerancija“. Aišku, tada buvo kitaip – tik žmonės turėjo teises, o vergai bei moterys nebuvo žmonės. Bet juk buvo toleruojami santykiai tarp vyrų(čia gal labiau Graikijoj, bet laikotarpis panašus), pripažįstama daug religijų. Dabar juk irgi – stengiamasi kalbėt apie žmonių teises, kad visi lygūs ir panašiai… Ir kas dabar darosi – žmonės turi daug teisių, bet nekreipia dėmesio į pareigas. Ko pasekoje pradeda darytis netvarka. Visiem įtikt neįmanoma. Nes jei būsi geras vienam, greičiausiai neįtiksi kitam. O jei pastarasis – aktyvus, gali baigtis nemalonumais. Taip pat pagrindinė religija nusilpo ir pasidarė nebe tokia įtakinga žmonių gyvenime.

Romos imperijoje visa tai baigėsi tuo, kad įsigalėjo krikščionybė – senoji kultūra žlugo, pradėjo formuotis kita. Techninis progresas išliko panašus, bet valdymas, kultūra ir visuomenė pradėjo formuotis iš naujo, pagal naujosios religijos pasaulėžiūrą. Dabar gi krikščionybė taip pat stipriai nusilpo – pasidarė per daug laisva. Gal daugeliui ir atrodo, kad katalikybė – itin archajiška religija. Tačiau jei ji nebūtų sumodernėjusi „atleidusi vadžias“, nebūtų taip įsigalėjęs ateizmas.

Manau šitie veiksniai prives prie to, kad tokia vakarų civilizacija, kokią mes žinome dabar, kardinaliai pasikeis. Labai gali būt, kad Europoje įsigalės Islamas. Tai jam kol kas labai neblogai sekasi. O Islamas vis dar yra „kieta“ religija – ten laisvos mintys nelabai toleruotinos. Ir musulmonai yra žymiai labiau atsidavę savo tikėjimui, nei kokie nors krikščionys, ar tie patys ateistai. Manau, tik laiko klausimas, kada jie įsigalės visur. To pasekoje Lietuvoje bus penkios pertraukos darbo dienoje – pasimelst. Ir tai bus tik pradžia… Arba gali būt, kad atsiras kokia nors nauja patraukli religija ar kultūra, ir ji sparčiai išpopuliarės.

Aš manau, kad nieko šitoj vietoj padaryt neįmanoma. Civilizacijos atsiranda ir žlunga – manau dabartinei vakarų kultūrai jau ateina galas. Dabartinė krizė, manau, tik pradžia visų pokyčių. O kas bus po to – matysim. Bet ir ta sekanti civilizacija anksčiau ar vėliau žlugs. Jos vietą užims kita, ir taip toliau…

O kol kas – džiaugiamės, tuo, ką turim 🙂

7 comments

  1. Kur prasideda civilizacija, ten kultūra baigiasi (berods, Toybee taip pasakė). Manau, nereikėtų šitų sąvokų tapatinti. O dėl žlugimo tai visko gali būti, jau seniai seniai buvo pranašautas vakarų saulėlydis. Bet gal tai kaip tik labai gerai?

  2. Skaičiau interviu su ex-musulmonu. Jis sako, kad musulmonų daugėja tik dėl didelio gimstamumo ir moterų santuokų su musulmonais. Daug musulmonų pereina į krikščionybę ar ateizmą, bet vistiek privalo lankytis mečetėse.

  3. Negaliu nepritart autoriui dėl pastabų apie pareigų nepaisymą. Papildysiu, kad pareigų nepaisymas kyla, imho, iš atsakomybės jausmo nebuvimo. Lietuvoj tas labai juntama tarp “paprastų” piliečių- matyt postsovietinis sindromas kažkoks, kažkas kitas turi viskuo pasirūpint ir pirštu prodyt ką daryti.

    O dėl ateizmo nesutinku, kad jis įsigalėjęs. Europos atskirose šalyse padėtis matyt įvairi, tačiau Lietuvoj ateizmas neklesti. Netgi priešingai, vienos iš religijų politinė įtaka gan didelė, ir ateistų balso tokiame fone nelabai girdisi.

    Būtinai turiu replikuoti į autoriaus “Ir musulmonai yra žymiai labiau atsidavę savo tikėjimui, nei kokie nors krikščionys, ar tie patys ateistai” ir Cybersig “Daug musulmonų pereina į krikščionybę ar ateizmą, bet vistiek privalo lankytis mečetėse.” – ateizmas nėra tikėjimas, todėl ateistai negali būti atsidavę tikėjimui, ir į ateizmą negalima pereiti (nes “pereiti” skamba lyg pakeisti religinius įsitikinimus).

  4. Dėl ateizmo Lietuvoje. Katalikų Bažnyčios įtaka pas mus tikrai didelė. Bet pažiūrėjus žmonių reakcijas į bet kokią užuominą apie Bažnyčią, peršasi išvada, kad kad beveik visi – užkietėję ateistai. Jau geriau oficialiai vadint save ateistu, nei bet kokiai progai esant keikt visus katalikus.
    Dėl to, ar ateizmas nėra tikėjimas – galima atskirai diskutuot. Tikėjime nebūtinai turi būt kažkoks Dievas ar kokia kita mitinė jėga. Ateistai tiki žmogaus protu, kai kas garbina pinigus, sovietmečiu tikėjo partija – kažkoks tikėjimo objektas vistiek yra. Pats terminas “ateizmas” nepasako, kad žmogus niekuo netiki – tiesiog jis neigia Dievo(-ų) buvimą. Esu skaitęs, kad budizmas irgi traktuojamas kaip ateizmas…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *