Neleiskite įteisinti visuotinio Europos piliečių sekimo

Rytoj (2024.06.19) Europos Parlamente vyks balsavimas dėl pasiūlymo, kuriuo siūloma nustatyti taisykles kovai su vaikų išnaudojimu: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740248/EPRS_STU(2023)740248_EN.pdf Nors šis pasiūlymas ir skamba kaip turintis spręsti vaikų išnaudojimo problemą, jis to nepadaro, ir tuo pačiu sukelia daugiau problemų. Šis pasiūlymas ruoštas už uždarų durų, nesitariant nei su visuomene, nei su kibersaugumo, nei su žmogaus teisių specialistais. Tai… Continue reading Neleiskite įteisinti visuotinio Europos piliečių sekimo